Beste ouder/verzorger,

Met dit formulier kun je aangeven of je wilt afzien van de terugbetaling van het deel van de eigen bijdrage dat uitkomt boven het maximale kinderopvangtoeslagbedrag van 6,27 euro per kind per uur voor de gehele periode van verplichte sluiting van de kinderopvang i.v.m. de coronacrisis, zoals begonnen op 16 maart 2020.
Tot het bedrag van 6,27 euro per kind per uur zal de overheid de reeds betaalde kosten aan ouders terug betalen. Dit gebeurt deels door uitkering van de Kinderopvangtoeslag (zoals gebruikelijk) en deels door een extra compensatie die wordt uitbetaald na afloop van de sluitingsperiode in juni of juli 2020.
Het gedeelte van het factuurbedrag dat maakt dat het uurtarief hoger uitvalt dan 6,27 euro per kind per uur, zal worden terugbetaald door gastouderbureau en gastouder. Dit gebeurt in dezelfde verhouding als die waaruit het uurtarief is opgebouwd. Gemiddeld genomen bestaat bij Gastouderbureau Sproet het uurtarief op de factuur voor 85% uit gastoudervergoeding en 15% aan bureaukosten.
Echter, dit verschilt per kind en is afhankelijk van het uurtarief van de gastouder, het aantal uren opvang en de bureaukosten. Een specifieke berekening voor jouw kind ontvang jij later.

Aangezien veel ouders al hebben aangegeven de compensatie van de eigen bijdrage niet nodig te vinden, bijvoorbeeld omdat wij bij Sproet en onze gastouders gedurende de verplichte sluiting wel hebben gezorgd voor noodopvang, willen wij ook jou hier de keuze geven om geheel of gedeeltelijk af te zien van de compensatie van de eigen bijdrage. Voel je niet verplicht om af te zien van de terugbetaling van dit bedrag, wij respecteren eenieders keuze en beslissing hierin. Maar mocht je er wel van af willen zien, dan kun je tot 1 mei onderstaand formulier invullen.

Bij voorbaat dank.

Hartelijke groet, mede namens onze gastouders en medewerkers,

Monique Tekstra-van Lochem