Aanvullende maatregelen bij verkoudheidsklachten van kinderen